grafika
Witaj!
grafika

Witamy w naszej Kancelarii,

Zajmujemy się doradztwem i kompleksową obsługą prawną podmiotów o zróżnicowanym profilu i formie działania (spółki prawa handlowego - krajowe, zagraniczne, holdingowe; organizacje związkowe oraz ich zrzeszenia, spółdzielnie; samodzielni przedsiębiorcy i przedsiębiorcy działający w oparciu o umowę spółki cywilnej; stowarzyszenia fundacje). 

Nasza działalność koncentruje się w dwóch zakresach :

Patrząc na świat szerzej, w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą dostrzegliśmy pracodawców a w organizacjach związkowych ich partnerów społecznych. Obsługując wzajemne relacje pomiędzy tymi podmiotami wyspecjalizowaliśmy się także w obsłudze oraz prowadzeniu dialogu społecznego.

strona główna oferta doświadczenie dialog społeczny opracowania prawne szkolenia kontakt